Om VALUA
English
VALUA

Værdi fra viden

Vor vision er at optimere udbyttet af innovation ved at skabe adgang til de bedste specialisters kundskab.
VALUA Button Button Button Button Button Button
Forretningsudvikling
Værdifastsættelse
Patenter
IP Risk Management
Due Diligence
Krænkelsessager
VALUA

IP Risk Management

Det er måske lidt kedeligt at børste tænder. Men langt sjovere end at gå til tandlægen.

Ligeledes er det langt mere attraktivt at have styr på ens rettigheder, end at bruge penge og ledelsesressourcer på retssager. Retssager er stressende for organisationen, og en igangværende retssag kan skabe tvivl om forretningen og dermed prisfastsættelsen af virksomheden.

Desuden vil en virksomhed, der har styr på egne rettigheder, og som kan sandsynliggøre, at den ikke krænker andres rettigheder, have en langt højere værdi end en virksomhed, der ikke har tilsvarende styr på rettighederne.

Efterhånden som immaterielle rettigheder udgør en stadigt større del af virksomheders værdi, udgør konkurrerende virksomheders rettigheder en voksende trussel mod Deres virksomheds evne til at overleve.

Ligeledes udgør Deres virksomheds manglende evne til at beskytte kerneforretningen og løbende udvikle denne beskyttelse en risiko for virksomhedens evne til at være rentabel på mellemlang til lang sigt.

Vor erfaring med Due Diligence og IP Audits gør os til en erfaren samarbejdspartner når vi skal kvalificere og kvantificere Deres virksomheds risikoprofil. Risikoprofilen tilvejebringer en oversigt over virksomhedens væsentligste indsatsområder indenfor IP.

Analysedelen følges naturligt af udarbejdelsen af en IP Strategi, der kobler forretningsplanens ambitioner med konkrete tiltag, således at risici når et kommercielt acceptabelt niveau.

VALUA © 2009-2010 - Valua ApS - Fruebjergvej 3 - Copenhagen - DK - CVR 32446531 - all rights reserved - Tlf: +45 39 17 98 18